Odporúčania o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na júnovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ (Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data).

 

Odporúčania boli prijaté v nadväznosti na rozhodnutie SD EÚ vo veci Schrems II. Cieľom odporúčaní je pomôcť prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ktorí konajú ako vývozcovia údajov s povinnosťami ohľadom určenia a vykonania príslušných dodatočných opatrení, ak sú tieto potrebné na zabezpečenie v zásade rovnocennej úrovne ochrany ako v EÚ, keď prenášajú údaje do tretích krajín. Týmito odporúčaniami sa EDPB usiluje o dôsledné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a rozhodnutia SD EÚ. 

Odporúčania si zachovávajú šesťstupňový proces stanovený v prvom návrhu odporúčaní:

  1. Mapovanie prenosu údajov
  2. Identifikovanie mechanizmu na prenos
  3. Posúdenie právneho systému prijímajúcej krajiny
  4. Zváženie dodatočných opatrení
  5. Urobenie krokov na prijatie dodatočných opatrení
  6. Preskúmavanie dohôd o prenose údajov

 

Odporúčania sú dostupné na tomto odkaze v anglickom jazyku.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic