Usmernenia k virtuálnym hlasovým asistentom

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na júlovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k virtuálnym hlasovým asistentom (Guidelines 02/2021 on virtual voice assistants), ktoré prešli verejnou konzultáciou.

 

Virtuálny hlasový asistent je služba, ktorá rozumie hlasovým príkazom a v prípade potreby ich vykonáva alebo sprostredkuje s inými IT systémami. Fungujú ako rozhranie medzi používateľmi a ich výpočtovými zariadeniami a online službami, ako sú vyhľadávače alebo online obchody. Virtuálni hlasoví asistenti majú prístup k obrovskému množstvu osobných údajov vrátane príkazov všetkých používateľov (napr. prehliadanie alebo história vyhľadávania) a odpovedí (schôdzky v agende). Cieľom usmernení je poskytnúť odporúčania príslušným zainteresovaným stranám, ako riešiť niektoré z najdôležitejších výziev týkajúcich sa dodržiavania súladu pre virtuálnych hlasových asistentov.

 

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze v anglickom jazyku.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic