Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Bližšie informácie o podmienkach prihlásenia: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-uoou/

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic