Aktualizované (uzavreté) : Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Uchádzači musia okrem formálnych záležitostí vypracovať aj projekt na tému: „Koncepcia rozvoja ochrany osobných údajov v Slovenskej republike“. Lehota na doručenie návrhov je do 7. januára 2022 .Bližšie informácie o podmienkach prihlásenia: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-uradu-na-ochranu-osobnych-udajov-slovenskej-republiky-2/. Výzva bola uzatvorená

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic