Výzva na zapojenie sa do EDPB Support Pool of Experts

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) hľadá odborníkov na spoluprácu s dozornými orgánmi v Európskom hospodárskom priestore (EHP) na poskytnutie odborných znalostí v rôznych fázach vyšetrovacích činností a činností zameraných na presadzovanie práva v oblasti práva na ochranu údajov.

 

EDPB chce vytvoriť podpornú skupinu odborníkov (Support Pool of Experts), do ktorej združí kvalifikovaných odborníkov v oblastiach ako je audit IT, bezpečnosť webových stránok, mobilné OS a aplikácie a iné.

 

Viac sa dočítate v tlačovej správe EDPB: Call for Experts, the new EDPB Support Pool of Experts a v dokumente EDPB Document on Terms of Reference of the EDPB Support Pool of Experts, ktoré sú dostupné v anglickom jazyku.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic