Správa o stave ochrany osobných údajov za rok 2021

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na svojej 56-tej schôdzi vzal na vedomie Správu o stave ochrany osobných údajov za rok 2021 (číslo parlamentnej tlače 939) o čom vydal uznesenie č. 112 z 15. júna 2022.

 

Celé znenie správy je dostupné na webovom sídle úradu v časti Výročné správy.

Slovak
Desktop version
2022 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic