Aktualizované Stanovisko Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR k získavaniu súhlasu s „cookies“

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR spolupracoval s Úradom na ochranu osobných údajov SR na aktualizácii výkladového Stanoviska k získavaniu súhlasu podľa ustanovenia § 109 ods. 8  zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len: „Stanovisko o cookies“).

 

Úrad na ochranu osobných údajov SR dostáva pravidelne otázky ohľadom získavania súhlasu s tzv. „cookies“ z tohto dôvodu informuje, že dozorným orgánom v tejto oblasti je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR.

 

Cieľom Stanoviska o cookies je vysvetliť ako nastaviť tzv. cookie lištu na získavanie súhlasu pre cookies podľa požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Stanovisko o cookies je dostupné tu

Slovak