Search

Search results

  1. Často kladené otázky k Nariadeniu a zákonu č. 18/2018 z. z.

    ... svojom webovom sídle:  https://dataprotection.gov.sk/uoou/node/484  .   21.V rámci čl. 32 ods. 1 nariadenia sa spomínajú ...

    wwwadm - 20.04.2020 - 11:44

Desktop version
2021 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic