Oznámenie zodpovednej osoby: Krok: 1

Krok 1
V prípade, ak Vám do 24 hodin od odoslania tohto formulára nebude doručená naša e-mailová správa potvrdzujúca zaznamenanie Vašej zodpovednej osoby do registra zodpovedných osôb, kontaktujte úrad na e-mailovej adrese statny.dozor@pdp.gov.sk

I. Údaje o zodpovednej osobe
IČO musí byť osem miestne a bez medzier. V prípade menšieho počtu znakov, treba doplniť na začiatok 0.
PSČ musí byť päť miestne a bez medzier.
II. Údaje o prevádzkovatelovi/sprostredkovateľovi
IČO musí byť osem miestne a bez medzier. V prípade menšieho počtu znakov, treba doplniť na začiatok 0.
PSČ musí byť päť miestne a bez medzier.
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic