Spoločný dozorný orgán pre Schengen

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Spoločný dozorný orgán pre Schengenský priestor, ktorý sa niekedy skrátene nazýva iba Schengen alebo JSA Schengen (z angl. Joint Supervisory Authority) bol zriadený podľa čl. 115 Schengenského dohovoru o postupnom rušení kontrol na spoločných hraniciach, ako orgán zodpovedný za dozor nad technickou pomocnou jednotkou Schengenského informačného systému (SIS), ktorý je používaný na kontrolu pohybu osôb na hraniciach krajín, ktoré sú členskými krajinami Schengenského systému.


Orgán je zložený z dvoch členov každého národného orgánu zodpovedného za dodržiavanie ochrany osobných údajov. Okrem úlohy dozoru nad pomocnou technickou jednotkou JSA Schengen ďalej preskúmava problémy, ktoré môžu vzniknúť pri prevádzke SIS, vypracováva stanoviská a harmonizuje právnu prax a interpretáciu na národnej úrovni atď.


Poštová adresa je:

Secretariat of the Schengen Joint Supervisory Authority
Rue de la Loi 175
Bureau: 0070FL59
B-1048 Brussels
Belgium


Viac informácií nájdete na internetovej stránke JSA Schengen.

 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky