Pravidlá poskytovania písomných konzultácií v oblasti ochrany osobných údajov

09.11.2023 - 11:25

Skôr ako napíšete svoju žiadosť (napr. emailom, listom, elektronicky), zoznámte sa s informáciami uvedenými na webovom sídle úradu v časti Často kladené otázky k Nariadeniu a zákonu č. 18/2018 z.

Slovenčina

Esejová súťaž 2023 pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií.

19.10.2023 - 13:03

Zamýšľal/a si sa niekedy nad tým, čo všetko zdieľaš s okolitým svetom? Aké nástrahy online svet prináša a ako sa pred nimi úspešne brániť? Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje esejovú súťaž, do ktorej sa môžeš zapojiť aj Ty!

Slovenčina

Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov dostupný na objednanie

24.06.2021 - 11:06

Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov (2018) je dostupný nielen v PDF verzii, ale je možné si výtlačok objednať.

 

Slovenčina
 

Vyjadrenie k reportáži RTVS zo dňa 28.11.2023

29.11.2023 - 13:50

Dňa 28.11.2023 kontaktovala Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) redakcia RTVS vo veci poskytnutia vyjadrenia k rozhodnutiam, ktoré úrad vydal voči prevádzkovateľovi – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Ligue des droits humains (Overenie spracúvania dozorným orgánom)

28.11.2023 - 15:08

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 16. novembra 2023 rozhodnutie vo veci C‑333/22 Ligue des droits humains (Overenie spracúvania dozorným orgánom), v ktorom sa venoval výkladu čl. 17 smernice o presadzovaní právaVýkon práv dotknutou osobou a overenie dozorným orgánom, tzv. nepriamy výkon práv dotknutej osoby.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o technickom rozsahu pôsobnosti čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice

23.11.2023 - 08:59

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia 2/2023 o technickom rozsahu pôsobnosti čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice [Guidelines on Technical Scope of Art. 5(3) of ePrivacy Directive] prijaté na novembrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

  

Slovenčina

Nadmerné používanie internetu u detí a mladých ľudí

13.11.2023 - 15:16

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) organizuje online podujatie na tému Nadmerné používanie internetu u detí a mladých ľudí“, ktoré sa bude konať 30.11.2023; 17:30 – 19:00.

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/47L7QiBIx 

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/89453127986 

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Gesamtverband Autoteile-Handel (Prístup k informáciám o vozidlách)

13.11.2023 - 10:22

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 9. novembra 2023 rozhodnutie vo veci C‑319/22 Gesamtverband Autoteile-Handel (Prístup k informáciám o vozidlách), v ktorom sa venoval povinnosti automobilových výrobcov poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom identifikačné čísla vozidiel (VIN) podľa nariadenia 2018/858 o schvaľovaní motorových vozidiel.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci FT (Kópia lekárskeho záznamu)

03.11.2023 - 12:44

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 26. októbra 2023 rozhodnutie vo veci C‑307/22 FT (Kópia lekárskeho záznamu), v ktorom sa venoval právu na bezplatné získanie prvej kópie lekárskych záznamov (článok 15 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Vedomé a rešpektujúce rodičovstvo. Sprevádzanie detí svetom internetu

23.10.2023 - 09:14

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) organizuje online podujatie na tému „Vedomé a rešpektujúce rodičovstvo. Sprevádzanie detí svetom internetu“, ktoré sa bude konať 26.10.2023; 17:30 – 19:00.

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/1AXn6QC0a 

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/87622741752

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Ministerstvo zdravotnictví (Mobilní aplikace Covid-19)

10.10.2023 - 14:44

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 5. októbra 2023 rozhodnutie vo veci C‑659/22 Ministerstvo zdravotnictví (Mobilní aplikace Covid-19), v ktorom sa venoval overovaniu platnosti digitálnych COVID preukazov EÚ vydaných podľa nariadenia (EÚ) 2021/953.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Spoločná správa o rokovaní slovenského a českého úradu na ochranu osobných údajov

03.10.2023 - 09:01

V dňoch 25. - 27. 9. 2023 prebehlo v Trenčíne rokovanie slovenských a českých odborníkov z úradov pre ochranu osobných údajov. Na pozvanie podpredsedníčky slovenského ÚOOÚ JUDr. Anny Vittekovej a za účasti jej spolupracovníkov sa akcie zúčastnila česká delegácia pod vedením predsedu Mgr. Jiřího Kauckého. Bilaterálne rokovania tohto typu sa uskutočnili po niekoľkých rokoch prerušených pandémiou Covid-19, oba úrady sú však po účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane  údajov (GDPR) v kontakte v rámci štruktúr Európskeho výboru pre ochranu údajov.

 

Slovenčina

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam k článku 37 smernice o presadzovaní práva

29.09.2023 - 12:20

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k článku 37 smernice o presadzovaní práva (LED) (Guidelines 1/2023 on Article 37 Law Enforcement Directive) prijaté na septembrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

  

Slovenčina

Stránky

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky