Aktuality

Usmernenia o klamlivých dizajnových vzoroch v rozhraniach platforiem sociálnych médií: Ako ich rozpoznať a vyhnúť sa im

24.02.2023 - 11:15

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o klamlivých dizajnových vzoroch v rozhraniach platforiem sociálnych médií: Ako ich rozpoznať a vyhnúť sa im (Guidelines 03/2022 on Deceptive design patterns in social media platform interfaces: how to recognise and avoid them).

 

Slovenčina

Správa z EDPB „Cookies banners task force“

17.02.2023 - 13:02

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na januárovom plenárnom zasadnutí správu o výsledkoch práce špeciálnej pracovnej skupiny s názvom „Cookie banner task force“, ktorá vznikla za účelom koordinácie príslušných úradov na ochranu osobných údajov pri vybavovaní veľkého množstva sťažností od neziskovej organizácie NOYB.

 

Slovenčina

Výsledky prvej koordinovanej akcie EDPB – používanie cloudových služieb orgánmi verejnej moci

17.02.2023 - 13:02

Úrad na ochranu osobných údajov SR (úrad) sa zapojil do prvej koordinovanej akcie EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov), ktorá sa konala v roku 2022 s cieľom mapovania používaných cloudových služieb orgánmi verejnej moci s ohľadom na súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov zabezpečením primeranej ochrany osobných údajov uložených v cloudových službách.

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci X-FAB Dresden a vo veci KISA

16.02.2023 - 15:25

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 9. februára 2023 dve rozhodnutie vo veci C-453/21 X-FAB Dresden a vo veci C‑560/21 KISA, týkajúce sa zákazu odvolania zodpovednej osoby (taktiež známe pod názvom DPO – Data Protection Officer) za výkon jej úloh.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrácia biometrických a genetických údajov políciou)

09.02.2023 - 10:20

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 26. januára 2023 rozhodnutie vo veci C-205/21 Ministerstvo na vatreshnite raboti, týkajúcej sa registrácie biometrických a genetických údajov políciou.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Deň ochrany osobných údajov, 28. január 2023

27.01.2023 - 10:53

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“) Vám ku Dňu ochrany osobných údajov – 28.01.2023 prináša prezentáciu s edukatívnym obsahom na tému: Bezpečnosť detí a tínedžerov na internete, ktorá je určená pre širokú verejnosť so záujmom o zabezpečenie ochrany identity mladých ľudí vo virtuálnom svete.

 

Cieľom úradu, okrem iného, je vyvíjať iniciatívu smerom k ochrane osobných údajov mládeže v digitálnom priestore. Problematika osobných údajov je pre mnohých zložitá, avšak predmetnú tému sme spracovali jednoducho a prakticky.

 

Slovenčina

Stránky

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky