28. január 2018 Deň ochrany osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač


Pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov, ktorý si pripomenieme 28. januára 2018,  Vás pozývame do priestorov Úradu na Deň otvorených dverí, počas ktorého sa budete môcť informovať a poradiť o ochrane osobných údajov. Vzhľadom na to, že Deň ochrany osobných údajov padne na nedeľu, Vás do priestorov úradu pozývame dňa 26. januára 2018, v piatok,  a to v čase od 09.00 do 14.00 hod. Tešíme sa na Vás!


Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov, známy pod názvom Dohovor 108, sa považuje za základný kameň vzťahujúci sa na súkromný život a ochranu osobných údajov v Európe. Podpísaný bol 28. januára 1981 v Štrasburgu. Deň jeho podpisu, 28. január, je Dňom ochrany osobných údajov, ktorý je výbornou príležitosťou pre nás všetkých sa zamyslieť nad ochranou svojho súkromia a osobných dát.


 
V súčasnosti ochrana osobných údajov prechádza v Európskej únii zásadnou zmenou, ktorá vyvrcholí tento rok v máji, odkedy (25.5.2018) sa začne v praxi uplatňovať Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation/GDPR). Nariadenie bude platné v celej Európskej únii, úprava ochrany osobných údajov bude jednotná, až na niektoré čiastkové úpravy členských štátov, ktoré Nariadenie umožňuje v národnej legislatíve členskému štátu uskutočniť. Pri tejto príležitosti sme na webovom sídle úradu vytvorili záložku Nariadenie, v rámci ktorej úrad zverejňuje informácie a príručky týkajúce sa nariadenia a prípravy na príchod novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov.


   
Veríme, že takáto poradenská činnosť je dôležitá a nápomocná, preto v tomto trende osobného kontaktu pokračujeme aj tento rok. Pozývame Vás, využite ponúkanú príležitosť, poraďte sa, ako chrániť svoje osobné údaje ešte lepšie.

 

 

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky