Aktualizácia Usmernení k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí aktualizáciu Usmernení k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (ang. Guidelines 8/2022 for identifying a controller  or  processor’s  lead  supervisory  authority)

 

 

Aktualizácia sa týka bodov 29-34 a bodov II. a III. pod časťou 2.d prílohy Usmernení. Táto aktualizácia vyjasňuje do akej miery sú dozorné orgány viazané dohodou spoločných prevádzkovateľov uzatvorenou podľa čl. 26 ods. 1 o ich zodpovednostiach za dodržiavanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ako sa bude vykladať pojem „hlavná prevádzkareň“ podľa čl. 4 bod 16 v prípade existencie spoločných prevádzkovateľov.

 

 

Usmernenia sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze:  

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 403 KB
Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky