Aktualizácia Usmernení o oznámení porušenia ochrany osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na marcovom plenárnom zasadnutí aktualizáciu bodu 73 a na to nadväzujúceho textu v prílohe VII Usmernení o oznámení porušenia ochrany osobných údajov. (Guidelines 09/2022 on personal data breach notification under GDPR).

 

Aktualizácia vyjasňuje, že mechanizmus one-stop-shop/systém jednotného kontaktného miesta sa v prípade, ak nastane porušenie ochrany údajov v kontexte prevádzkarne neusadenej v EÚ, ktorá má určeného zástupcu v jednom z členských štátov EÚ, neuplatňuje a prevádzkovateľ je povinný nahlásiť porušenie každému dozornému orgánu členského štátu EÚ, kde pôsobí.

 

Usmernenia sú dostupné v anglickom jazyku na tomto odkaze:

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 643.78 KB

 

 

 

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky