Aktualizované (uzavreté) : Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Uchádzači musia okrem formálnych záležitostí vypracovať aj projekt na tému: „Koncepcia rozvoja ochrany osobných údajov v Slovenskej republike“. Lehota na doručenie návrhov je do 7. januára 2022 .Bližšie informácie o podmienkach prihlásenia: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-uradu-na-ochranu-osobnych-udajov-slovenskej-republiky-2/. Výzva bola uzatvorená

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky