Aktuálny stav rokovaní v oblasti cezhraničného prenosu osobných údajov z EÚ do USA

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa v dňoch 2. a 3. februára 2016 zúčastnil na stretnutí partnerských dozorných orgánov združených v pracovnej skupine zriadenej podľa čl. 29 smernice č. 95/46/EC, Article 29 Working Party (WP29).

 

Cieľom tohto stretnutia bolo dohodnutie mechanizmu a prostriedkov na zabezpečenie a vykonávanie cezhraničných prenosov osobných údajov z EÚ do USA po vydaní rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veci Schrems (C-362/14). Prevádzkovatelia totiž nemôžu na prenos osobných údajov do USA po jeho vydaní už využívať tzv. zásady bezpečného prístavu (§ 31 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov, ang. „Safe Harbour“), nakoľko tieto boli týmto rozhodnutím vyhlásené za neplatné.

 

Počas tohto zasadnutia Európska komisia oznámila, že sa dohodla s americkými predstaviteľmi na uzavretí tzv. „EU – U.S. Privacy Shield“. V najbližších týždňoch sa očakáva predloženie konkrétneho textu tohto dojednania na posúdenie pracovnej skupine WP29, ktorá až na základe jeho analýzy rozhodne o ďalších krokoch, ktoré európske úrady na ochranu osobných údajov podniknú v záujme zabezpečenia ochrany osobných údajov pri ich prenose medzi EÚ a USA. Počas zasadnutia sa úrady na ochranu osobných údajov dohodli, že bude najskôr potrebné posúdiť nový text avizovaných záväzkov medzi EÚ a USA a tento následne konfrontovať s právnym poriadkom USA v oblasti ochrany súkromia pre osoby, ktoré nemajú americké občianstvo.

 

Predloženie nového textu sa očakáva ku koncu februára 2016 a rovnako sa očakáva aj dohoda členských štátov, či ďalšie mechanizmy na prenos osobných údajov do USA ako sú napríklad záväzné vnútropodnikové pravidlá a štandardné zmluvné doložky budú aj naďalej relevantným právnym mechanizmom na realizáciu cezhraničného prenosu osobných údajov. 

 

Stanovisko pracovnej skupiny v anglickom jazyku je dostupné na nasledujúcom odkaze: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160203_statement_consequences_schrems_judgement_en.pdf

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky