ARC project - kampaň na zvyšovanie informovanosti pre malé a stredné podniky (SMEs)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Chorvátsky dozorný orgán v spolupráci s írskym dozorným orgánom a Vrije Universiteit Brussel spustili ARC project (Awareness Raising Campaign for SMEs) – kampaň na zvyšovanie informovanosti pre malé a stredné podniky. Tento projekt je hradený z prostriedkov EÚ.

 

Hlavnými cieľmi ARC project sú:

- zvýšenie informovanosti SMEs o povinnostiach vyplývajúcich zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

- pomoc SMEs pri plnení týchto povinností a

- zodpovedanie kľúčových otázok týkajúcich sa implementácie všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Hoci kampaň na zvýšenie povedomia prebieha iba v Írsku a Chorvátsku, všetky materiály a publikácie budú dostupné na webovej stránke projektu v angličtine a chorvátčine. Materiály vytvorené v rámci ARC project sú poskytované pod otvorenou „free“ autorskou, neobmedzenou licenciou a ako také budú dostupné na široké a opätovné využitie.

 

Viac informácií o tomto projekte sa dozviete na jeho webovej stránke https://arc-rec-project.eu/arc/.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky