Biometrický údaj

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Biometrickým údajom je osobný údaj fyzickej osoby, na základe ktorého je osoba jednoznačne a nezameniteľne určiteľná. Jedná sa o biologické vlastnosti, fyziologické znaky črty alebo opakované činnosti, v prípade ktorých sú tieto vlastnosti a/alebo činnosti špecifické pre konkrétneho človeka a zároveň merateľné. Biometrickými údajmi sú napr. odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny a pod.

K biometrickým údajom a ich spracúvaniu bližšie pozri Metodické usmernenie č. 6/2013 Spracúvanie biometrických údajov.

Kategória: 
Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky