Brexit a ochrana osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

V nadväznosti na plánovaný výstup Spojeného kráľovstva z Európskej únie, tzv. Brexit a jeho možné dopady na ochranu osobných údajov, si Úrad na ochranu osobných údajov SR („úrad“) dovoľuje informovať, že bližšie informácie pre prevádzkovateľov, ktorí prenášajú osobné údaje zo/do Spojeného kráľovstva a pre dotknuté osoby, by mali byť známe na začiatku roka 2019. Úrad bude postupovať podľa dohody medzi všetkými dozornými orgánmi na ochranu údajov v EÚ. Možnosti, ktoré môžu nastať v súvislosti s prenosom osobných údajov zo/do Spojeného kráľovstva sú momentálne predmetom diskusie, predbežné informácie Európskej Komisie k Brexitu  nájdete tu (v slovenskom jazyku) a priamo na stránke britského Úradu na ochranu osobných údajov tu (v anglickom jazyku).

 

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky