Často kladené otázky k Nariadeniu a zákonu č. 18/2018 z. z.