Často kladené otázky k štandardným zmluvným doložkám

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dňa 25. mája 2022 vydala Európska komisia dokument s názvom Otázky a odpovede pre dva súbory štandardných zmluvných doložiek (SCC). Konkrétne ide o

 

Účelom týchto otázok a odpovedí je poskytnúť praktické usmernenie o používaní SCC s cieľom pomôcť zainteresovaným stranám pri ich úsilí o dodržiavanie predpisov. Informácie v tomto dokumente nepredstavujú právne poradenstvo. Namiesto toho sa poskytuje len na všeobecné informačné účely.

 

Dokument je dostupný v anglickom jazyku na tomto odkaze The New Standard Contractual Clauses – Questions And Answers

Slovenčina