Často kladené otázky v súvislosti s rozhodnutím vo veci Schrems II

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal súbor často kladených otázok v súvislosti s rozhodnutím SDEÚ vo veci Schrems II, ktorým sa zrušila platnosť rozhodnutia Privacy Shield, ktoré umožňovalo prenos osobných údajov do USA a potvrdila sa platnosť štandardných zmluvných doložiek na prenos.

 

Cieľom často kladených otázok je poskytnúť úvodné objasnenie a poskytnúť zainteresovaným stranám predbežné usmernenia o používaní nástrojov na prenos osobných údajov do tretích krajín, vrátane USA. Tento dokument sa bude priebežne aktualizovať a dopĺňať spolu s ďalšími usmerneniami, pretože EDPB pokračuje v skúmaní a posudzovaní tohto rozsudku SDEÚ.

 

Dokument je dostupný momentálne len v anglickom jazyku Frequently Asked Questions on the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-311/18 - Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems.  

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky