Datadysten – vzdelávacia hra pre deti o ich právach v oblasti ochrany údajpv

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dňa 28. januára 2022 spustil dánsky dozorný orgán online vzdelávaciu hru pre deti s názvom: „Datadysten“.

Cieľom hry je zábavným spôsobom zvýšiť povedomie detí o ich právach na ochranu osobných údajov, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov o ochrane údajov. Hra obsahuje učebný materiál pre učiteľov a rodičov, ktorí by mohli mať záujem vzdelávať deti Cieľovou skupinou hry sú deti vo veku 10 – 12 rokov, dospelí však povedali, že aj oni sa hraním hry naučili viac o ochrane údajov.

Dánsky dozorný orgán za túto hru získal GPA Global and Privacy Awards 2022 v kategóriách Education and Awareness a People’s Choice Award.

 

Hra je k dispozícii bezplatne na webovej stránke dánskeho dozorného orgánu aj v anglickom jazyku https://datadysten.dk/.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky