Dištančné poradenstvo ako efektívny nástroj nízkoprahovej pomoci pre všetky deti

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) organizuje online podujatie Dištančné poradenstvo ako efektívny nástroj nízkoprahovej pomoci pre všetky deti“, ktoré sa bude konať 29.6.2023; 17:30 – 19:00.

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/Zx1MtWuP

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/88005612006

 

Diskutéri budú tentokrát traja: Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie, Andrej Kostanjevec z Národnej linky na pomoc deťom v ohrození a Mária Vargová z NKS.

 

Poskytovanie dištančného poradenstva, prevencie a krízovej intervencie telefonickou alebo online formou pre všetky deti ohrozené akoukoľvek formou násilia alebo prežívajúce svoj vážny problém – aktuálne trendy a štatistiky vo vzťahu k duševnému stavu a prežívaniu detí.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky