Do prevádzky vstupujú obnovené Schengenské informačné systémy

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dnes je spustený aktualizovaný Schengenský informačný systém (SIS). SIS je najväčší systém zdieľania informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe. Poskytuje informácie o hľadaných alebo nezvestných osobách, štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí nemajú zákonné právo na pobyt v Európskej únii, a o stratených alebo ukradnutých predmetoch (napríklad autá, strelné zbrane, lode a doklady totožnosti).

 

Obnovený SIS bude základom najvyspelejšieho systému riadenia hraníc na svete so systémom vstup/výstup (EES) a európskym systémom pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS).

 

Aktualizované funkcie sú: zlepšená výmena informácií a spolupráca; nové možnosti lokalizácie a identifikácie hľadaných osôb a posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach; dodatočné nástroje na boj proti zločinu a terorizmu; dodatočné nástroje na ochranu nezvestných a zraniteľných osôb; dodatočné nástroje na predchádzanie nelegálnej migrácii a odrádzanie od nej; zvýšené využívanie SIS agentúrami EÚ.

 

Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe Európskej komisie v anglickom jazyku https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_23_1505

 

Úrad v tejto súvislosti aktualizoval aj svoje webové sídlo v časti Práva dotknutej osoby v schengenskom informačnom systéme a The Data Subjects´ Rights in the Schengen Information System.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky