Dôležitý oznam, upozornenie na nepravdivú ponuku „certifikátu GDPR údajne schváleného úradom“

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky