Dôležitý oznam, upozornenie na nepravdivú ponuku „certifikátu GDPR údajne schváleného úradom“