Druhé korigendum všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dňa 4. marca 2021 bolo v Eurlexe (Úradný vestník Európskej únie) zverejnené druhé korigendum k slovenskému zneniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov.  Opravené bolo znenie článku 42 ods. 2, posledná veta.

 

Korigendum slovenského znenia je dostupné na tomto odkaze https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.074.01.0035.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A074%3ATOC

 

Druhé korigendum bolo publikované aj pre tieto jazykové znenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov: ES, CS, DE, EL, GA, HR, IT, LT, HU, NL, PL, PT, FI, SV.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky