Druhé korigendum všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky