Druhé korigendum všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky