Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť (GR pre spravodlivosť) patrí k jedným z dôležitých partnerov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na európskej úrovni. Vytvorenie tohto riaditeľstva bolo reakciou na nové možnosti zlepšenia života občanov Európskej únie, ktoré prinieslo uzatvorenie Lisabonskej zmluvy. Cieľom GR pre spravodlivosť je ponúknuť praktické riešenia cezhraničných problémov, aby občania nemali obavy pohybovať sa po EÚ a podniky mohli plne využívať potenciál jednotného trhu. GR pre spravodlivosť taktiež poskytuje administratívnu a technickú podporu pre pracovné skupiny úradov na ochranu osobných údajov, ako napr. Spoločný dozorný orgán pre Europol, Spoločný dozorný orgán pre Schengen a pod.

Poštová adresa je:

EURÓPSKA KOMISIA
GR pre spravodlivosť
B-1049 BRUSEL

Viac informácií nájdete na internetových stránkach GR pre spravodlivosť.

Kategória: