Global Privacy Assembly

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je členom Global Privacy Assembly (GPA).

 

Vízia:

Prostredie, v ktorom sú dozorné orgány na ochranu súkromia a údajov na celom svete schopné účinne plniť svoje mandáty, a to tak individuálne, ako aj spoločne, prostredníctvom šírenia poznatkov a podporných spoločenstiev.

 

Cieľom GPA je:

Byť vynikajúcim globálnym fórom pre dozorné orgány na ochranu súkromia a údajov.

Šíriť vedomosti a poskytovať praktickú pomoc s cieľom pomôcť dozorným orgánom efektívnejšie vykonávať ich mandáty.

Poskytovať vedenie na medzinárodnej úrovni v oblasti ochrany údajov a súkromia.

Spojiť a podporovať úsilie na domácej a regionálnej úrovni a na iných medzinárodných fórach s cieľom umožniť dozorným orgánom lepšie chrániť a podporovať ochranu súkromia a údajov.

 

https://globalprivacyassembly.org/the-assembly-and-executive-committee/strategic-direction-mission-and-vision/