Guidelines on certification and identifying certification criteria inaccordance with articles 42 and 43 2

Plná verzia stránky
2020 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky