Informácia k žiadostiam o osobné konzultácie so zamestnancami úradu

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky