Informačný dokument k Brexitu a záväzným vnútropodnikovým pravidlám (BCR)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal informačný dokument k Brexitu a BCR, ktorý má pomôcť držiteľom a žiadateľom o BCR, ktorých hlavný dozorný orgán je ICO – Information Commissioner´s Office (dozorný orgán Spojeného kráľovstva).

 

Informačný dokument má pomôcť držiteľom a žiadateľom o BCR zabezpečiť, aby sa tieto BCR mohli po skončení prechodného obdobia (31. decembra 2020) stále používať ako platný nástroj na prenos osobných údajov podľa čl. 46 ods. 2 písm. b) v spojení s čl. 47 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Dokument je dostupný v anglickom jazyku Information note on BCRs for Groups of undertakings / enterprises which have ICO as BCR Lead SA.  

 

Týmto informačným dokumentom nie je dotknutá analýza, ktorú v súčasnosti EDPB vykonáva o dôsledkoch rozsudku SDEÚ vo veci Schrems II pre BCR ako nástroja na prenos.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky