Kontakt

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

ADRESA SÍDLA ÚRADU A ADRESA NA DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ ÚRADU
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36 064 220

DIČ: 2021685985

 
GPS SÚRADNICE ÚRADU
48.14792 ; 17.15847
 
PODATEĽŇA ÚRADU SA NACHÁDZA NA VYŠŠIE UVEDENEJ ADRESE SÍDLA ÚRADU
Úradné hodiny podateľne

Pondelok až štvrtok od 08.00 hod do 15.00 hod
Piatok od 08.00 hod do 14.00 hod
 
Zmena úradných hodín podateľne je vyhradená. Úrad o zmene úradných hodín podateľne bude informovať prostredníctvom zverejneného oznamu na svojom webovom sídle
 
Telefonický kontakt na podateľňu úradu
+421 2 32 31 32 14

+421 2 32 31 32 49
 
TELEFONICKÉ KONTAKTY ÚRADU
Sekretariát predsedníčky úradu a podpredsedníčky úradu
+ 421 2 32 31 32 11
 
Sekretariát úradu
+ 421 2 32 31 32 14
+ 421 2 32 31 32 49


KONTAKTNÉ E-MAILOVÉ ADRESY ÚRADU
Prosíme rešpektujte zameranie jednotlivých e-mailových kontaktov

 
OTÁZKY VEREJNOSTI
Otázky laickej a odbornej verejnosti týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 Pravidlá poskytovania písomných konzultácií v oblasti ochrany osobných údajov


ŽIADOSTI PODĽA ZÁKONA č. 211/2000 Z. z.
Žiadosti o poskytnutie informácií od úradu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zasielajte úradu prostredníctvom online formulára, alebo na zaslanie žiadosti využite e-mailovú adresu: info@pdp.gov.sk alebo žiadosť zašlite písomne na vyššie uvedenú adresu sídla úradu.
 
KONTAKT PRE MÉDIÁ
Kontaktná e-mailová adresa pre zasielanie otázok a žiadostí zo strany médií hovorca@pdp.gov.sk .
Mobilné číslo na hovorcu: + 421 910 985 794

KONTAKT NA ZODPOVEDNÚ OSOBU ÚRADU
zodpovednaosoba@pdp.gov.sk, ktorý nájdete zverejnený aj v rámci záložky Informačná povinnosť úradu