Kontrola spracúvania osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
Výkon kontroly spracúvania osobných údajov zabezpečuje úrad prostredníctvom kontrolného orgánu, čím sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva vrchný inšpektor úradu, inšpektori úradu a zamestnanci úradu, ktorí sú členmi kontrolného orgánu. Úrad, prostredníctvom kontrolného orgánu, vykonáva kontrolu na základe ročného plánu kontrol, na základe podozrenia z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov alebo v rámci konania o ochrane osobných údajov. Kontrolu dodržiavania povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov vykonáva kontrolný orgán u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (ďalej len „kontrolovaná osoba“). Kontrolný orgán vykonáva kontrolu na základe písomného poverenia.
Kategória: 
Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky