Legislatíva

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. V tejto časti nájdete prehľad najdôležitejších právnych predpisov a judikatúry SD EÚ a ESĽP v oblasti ochrany osobných údajov.

Kategória: 
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky