Lehota na vybavenie žiadosti dotknutej osoby

Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky