Lehota na vybavenie žiadosti dotknutej osoby

Plná verzia stránky
2020 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky