Medzinárodný právny rámec

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

K stúpajúcej tendencii záujmu o problematiku ochrany osobných údajov došlo predovšetkým v druhej polovici 20. storočia. Tento nárast je spojený hlavne s peňažným tokom a s rozvojom informačných technológií a nutnosťou dátových tokov medzi spolupracujúcimi krajinami, vrátane tokov, ktoré sú uskutočňované prostredníctvom počítačových prenosov osobných údajov. Na medzinárodnom poli dlho neexistoval žiadny právny akt, ktorý by oblasť ochrany osobných údajov a vôbec osobné údaje pokrýval. V tejto oblasti je iba niekoľko málo právnych aktov, ktoré boli vydané pod hlavičkou Organizácie spojených národov, ktoré sa zaoberajú ochranou osobnosti, respektíve ochranou súkromia, ale čiastočne zasahujú aj do oblasti ochrany osobných údajov. Tieto dokumenty však nemajú ucelený charakter a úprava ochrany osobných údajov v medzinárodnom meradle je tak skôr roztrieštená, ako ucelená.

 

 

DOHOVOR 108
DOTATKOVÝ PROTOKOL

 

 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky