Mestá a obce v kontexte nastupujúcej legislatívy ochrany osobných údajov

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky