Mestá a obce v kontexte nastupujúcej legislatívy ochrany osobných údajov