Metodické usmernenia

Metodické usmernenia úradu vydané v zmysle § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú priebežne aktualizované. Tieto aktualizácie reflektujú najmä na zmeny (novelizácie) právnych predpisov obsiahnutých v predmetných metodických usmerneniach, sú formálneho charakteru a teda nedochádza k zmene postojov a názorov úradu vyjadrených v aktualizovaných metodických usmerneniach.


 

 

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 313.74 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 314.86 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 265.61 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 991.37 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 254.98 KB
(Aktualizácia vykonaná ku dňu 15.07.2016)

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 255.7 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 346.52 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 511.36 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 490.43 KB
(Aktualizácia vykonaná ku dňu 25.04.2016)

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 280.33 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 215.91 KB
(Aktualizácia vykonaná ku dňu 17.12.2014)

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 411.69 KB
(Aktualizácia vykonaná ku dňu 25.04.2016)

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 157.7 KB
(Aktualizácia vykonaná ku dňu 17.12.2014)

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 210.41 KBArchív

 

V archíve sa nachádzajú neaktualizované znenia metodických usmernení.

 

 

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 255.54 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 233.88 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 976.64 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 167.17 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 212.96 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 157.95 KB


Kategória: 

Podobný obsah