Metodické usmernenie č. 2/2018 - Zákonnosť spracúvania. Aktualizovaná verzia zo dňa 22.01.2019

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky