Metodické usmernenie č. 3/2014 k účelu spracúvania osobných údajov

Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky