Metodika EDPB

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

 

Metodika Európskeho výboru pre ochranu údajov

 

EDPB je orgán EÚ, ktorému je od 25. mája 2018 zverené uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Tvorí ho vedúci každého úradu na ochranu údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) alebo ich zástupcovia. Európska komisia sa zúčastňuje na zasadnutiach EDPB bez hlasovacích práv. Sekretariát EDPB zabezpečuje EDPS.

 

EDPB bude strediskom nového priestoru ochrany údajov v EÚ. Bude pomáhať pri zabezpečovaní toho, aby sa právo v oblasti ochrany údajov uplatňovalo jednotne v celej EÚ a bude pracovať na zabezpečení účinnej spolupráce medzi úradmi na ochranu údajov. Výbor nebude len vydávať usmernenia o výklade hlavných koncepcií všeobecného nariadenia, ale jeho poslaním bude aj vykonávať správu formou záväzných rozhodnutí o sporoch týkajúcich sa cezhraničného spracúvania údajov. Takto bude zabezpečovať jednotné uplatňovanie pravidiel EÚ, aby sa predišlo možnému riešeniu toho istého prípadu iným spôsobom v rôznych jurisdikciách.

Kategória: 
Plná verzia stránky
2020 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky