Mobilná aplikácia “GDPR in Your Pocket”

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Cieľom aplikácie “GDPR in Your Pocket” (neoficiálny preklad: GDPR do vrecka) je predstaviť všeobecné nariadenie o ochrane údajov občanom a malým a stredným podnikom jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Súčasne  poskytuje praktické vedomosti a rady ohľadom práv a povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Pri vstupe do modulov „Právna knižnica“, „Slovník GDPR“, „Návod pre občanov,“ a „Návod pre malé a stredné podniky“ si môžu užívatelia aplikácie vybrať medzi bulharčinou, angličtinou, nemčinou, francúzštinou a taliančinou.

 

 “GDPR in Your Pocket” bola vyvinutá ako open source hybridná aplikácia na oslovenie väčšieho počtu užívateľov a na podporu ich práce s rôznymi dokumentmi z oblasti ochrany osobných údajov, ktoré sú v aplikácii dostupné.

 

Počítačová verzia aplikácie uľahčuje čítanie a prácu s veľkými dokumentmi z “Právnej knižnice” sekcia – acquis EÚ a s národnou legislatívou Bulharska, Nemecka (na federálnej úrovni), Talianska, Francúzska; judikatúry Súdneho dvora EÚ a národných súdov; usmernení vydaných dozornými orgánmi na ochranu osobných údajov.

 

Najnovšia verzia aplikácie je bezplatne prístupná z Google Play alebo App Store pre všetky mobilné zariadenia využívajúce Android alebo iOS, ako aj v Microsoft Store pre počítačové zariadenia využívajúce Windows 10 a Windows 11, využitím nasledovných odkazov:

• Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ApisEurope.SmeData.Mobile

• Apple App Store – https://apps.apple.com/tc/app/gdpr-in-your-pocket/id1474950057

• Microsoft Store – https://www.microsoft.com/en-gb/p/gdpr-in-your-pocket/9n13fg496bb7

 

Aplikácia je vyvinutá v rámci projektu SMEDATA v spolupráci s talianskym orgánom na ochranu údajov – Garante. Jej modernizácia naďalej pokračuje v rámci projektu SMEDATA II.

 

Projekt SMEDATA II, spolufinancovaný Európskou komisiou pod záštitou Programu Európskej Únie - Práva, Rovnosť a Občianstvo 2014-2020, je koordinovaný bulharským orgánom na ochranu údajov – Komisia pre ochranu osobných údajov (CPDP) a realizuje sa v spolupráci s APIS Europe, Úniou bulharských právnikov (The Union of Bulgarian Jurists), Ernst & Young Bulharsko, bulharskou pobočkou Európskej asociácie právničiek (EWLA) a Roma Tre University (Taliansko).

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky