Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým systémom

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky