Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým systémom